حباب لاله

کد : ۱۲۱
حباب لاله
نوع : مات و شفاف
سایز : ۲۵
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

کد : ۱۲۲
حباب لاله
نوع : مات و شفاف
سایز : ۳۰
تعداد درکارتن : ۸ عدد

دسته:

توضیحات

کد : ۱۲۱
حباب لاله
نوع : مات و شفاف
سایز : ۲۵
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

کد : ۱۲۲
حباب لاله
نوع : مات و شفاف
سایز : ۳۰
تعداد درکارتن : ۸ عدد

بالا