حباب سبدی

کد: ۱۲۸
حباب سبدی
نوع: مات و شفاف
رنگ سبد: مشکی ، سفید
سایز: ۲۰
تعداد در کارتن: ۱۲ عدد

کد: ۱۲۹
حباب سبدی
نوع: مات و شفاف
رنگ سبد : مشکی و سفید
سایز: ۲۵
تعداد در کارتن: ۸ عدد

دسته:

توضیحات

کد: ۱۲۸
حباب سبدی
نوع: مات و شفاف
رنگ سبد: مشکی ، سفید
سایز: ۲۰
تعداد در کارتن: ۱۲ عدد

کد: ۱۲۹
حباب سبدی
نوع: مات و شفاف
رنگ سبد : مشکی و سفید
سایز: ۲۵
تعداد در کارتن: ۸ عدد

بالا