حباب خط دار

کد : ۱۱۵
حباب خط دار
نوع : مات و شفاف
سایز : ۲۵
تعداد در کارتن : ۶ عدد

کد : ۱۱۶
حباب خط دار
نوع : مات و شفاف
سایز : ۳۰
تعداد درکارتن : ۴عدد

دسته:

توضیحات

کد : ۱۱۵
حباب خط دار
نوع : مات و شفاف
سایز : ۲۵
تعداد در کارتن : ۶ عدد

کد : ۱۱۶
حباب خط دار
نوع : مات و شفاف
سایز : ۳۰
تعداد درکارتن : ۴عدد

بالا