حباب حمامی

کد: ۱۳۰
حباب حمامی
نوع: مات
رنگ: مشکی و سفید
سایز: ۱۵
تعداد در کارتن: ۲۴ عدد

کد: ۱۳۱
حباب حمامی
نوع: مات
رنگ: مشکی و سفید
سایز: ۱۷
تعداد در کارتن: ۱۸ عدد

دسته:

توضیحات

کد: ۱۳۰
حباب حمامی
نوع: مات
رنگ: مشکی و سفید
سایز: ۱۵
تعداد در کارتن: ۲۴ عدد

کد: ۱۳۱
حباب حمامی
نوع: مات
رنگ: مشکی و سفید
سایز: ۱۷
تعداد در کارتن: ۱۸ عدد

بالا