حباب بالنی

کد : ۱۱۷
حباب بالنی
نوع : مات و شفاف
سایز : ۲۵
تعداد در کارتن : ۶ عدد

کد : ۱۱۸
حباب بالنی
نوع : مات و شفاف
سایز : ۳۰
تعداد درکارتن : ۴عدد

دسته:

توضیحات

کد : ۱۱۷
حباب بالنی
نوع : مات و شفاف
سایز : ۲۵
تعداد در کارتن : ۶ عدد

کد : ۱۱۸
حباب بالنی
نوع : مات و شفاف
سایز : ۳۰
تعداد درکارتن : ۴عدد

بالا